czwartek, 3 stycznia 2019

wtorek, 1 stycznia 2019

Gdzie czyste powietrze - tam rosną porosty

Porosty składają się z komórek glonu i grzyba, wspierających się wzajemnie- grzyb pobiera substancje odżywcze z unoszonych wiatrem drobin pyłów, a glon przyswaja energię słoneczną.Gdy powietrze zawiera substancje szkodliwe, porosty giną. Wykorzystuje się je więc jako biowskaźnik zanieczyszczenia środowiska.

wtorek, 18 grudnia 2018

Klonowe motyle


          Słów tyle. . . tyle. . . 
       Nie. To nie wiersz
       To klonowe motyle. . .
       Z wiatrem lecąca chmura skrzydlata,
       Strzępki zielone żywego świata
       czyjemuś sercu nawiane na dno,
       gdzie albo przyjmą się, 
       albo przepadną . . . 
                                                                                       Beata Obertyńska